top of page
For å sikre optimal drift av din varmepumpe anbefales det at installasjonen befares annethvert år. Dette vil på sikt spare deg penger på driftskostnader og levetid på din varmepumpe. Sjekklisten er skissert av Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) og inkluderer følgende:
- Lekkasjekontroll (for å sikre korrekt mengde kuldemedium)
- Rensing og desinfisering av innedel, samt skifte av filter
- Rengjøring av utedel som bl.a. innebærer rensing av radiatorfinner (viktig for rett varmeeffekt)
- Kontroll av alle pumpefunksjoner
- Etterstramming av alle skruer og festepunkter
- Kontroll av rørisolasjon, både mot rør og hus
- Avsluttende ytelsestest av pumpe for å bekrefte optimal drift

Varmepumpeservice

kr1,790.00Pris
    bottom of page